بی عنوان

چنین گفت موبد که مرده بنام به از زنده دشمن بدو شادکام

بی عنوان

چنین گفت موبد که مرده بنام به از زنده دشمن بدو شادکام

بی عنوان


۱ مطلب در شهریور ۱۳۸۹ ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

حادثه  11 سپتامبر نه تنها یک بهانه برای جنگ یا سناریوی داخلی یا حمله تروریستی بلکه بزرگترین مناسک آیینی تاریخ بود! برای تولید انر‍‍‍‍‍‍‍‍ژی ، فراخواندن موجودات شریر و برای قربانی کردن برای خدایی غیر از آنچه ما می پرستیم!

در تمدنی که پایه هایش بر نفی هرچیز غیر تجربی بنا شده این حرف عجیبی است اما واقعیت دارد. قوانینی که در جهان پیرامون وجود دارد بیشتر از فوانین فیزیک نیوتونی است که در دانشگاه می خوانید. علم اعداد، انرژی های ابعاد دیگر و موجودات هوشمند غیر بشری که در همین زمان و مکان شما زندگی می کنند. شما می توانید به جادو و اوراد و اذکار اعتقاد داشته باشید یا آنها را انکار کنید اما اعتقاد شما حقیقت را تغییر نمی دهد.

همانند همه مراسم دینی که نیاز به مکانی با جزئیات و ادوات خاص دارد. هر چیزی که در طول تاریخ در مراسم یکسان مورد استفاده قرار می گرفته در یازده سپتامبر هم وجود داشت!‌

دو برج. همان دو ستون "یوز" و "جاشین" همانها که در ورودی های اهرام مصر نیز وجود داشته چرا که همه اینها برای یک منظور خاص بنا شده اند: ارتباط میان ابعاد. همان دو برج ورودی معبد سلیمان که حکومتش شامل هر دو بعد می شده است.

شاید دو ستون بالذات ویژگی خاصی نداشته باشند اما وقتی از آنها در یک پروسه خاص استفاده شود تبدیل به دروازه هایی بین نژاد های مختلف خلقت می شوند. بهمین دلیل شما می توانید این دو ستون را در تمام لژ های ماسونی پیدا کنید. چرا که در حقیقت هیچ تفاوتی ما بین ماسونها یا مصریان و یا کاهنان یهودی که از کابالا استفاده می کنند وجود ندارد و همه آنها یک چیز را می پرستند.

در میان دو برج مجسمه زن کروی که بشکل یک کره ساخته شده و هر 24 ساعت یکبار به دور خودش میچرخد. به نشانه چرخشی که در هرم گیزا در مصر انجام می شده و به گفته  طراح آن نمادی از کعبه. جالب اینکه این کره در باواریا (شهری که فراماسونری به شکل جدید در آن بنیان نهاده شد) ساخته می شود و در میان دو برج جای می گیرد.

11 سپتامبر = 9/11 = 911 = 101

در درخت زندگی یا سیستم اعداد در علم عددی، که در کابالا (جادوی مصریان باستان که توسط یهودیان حفظ شد) مورد استفاده قرار می گیرد 9 عدد انسان. 11 عدد جادوگران و 10 عدد کامل و عدد خداست. اگر در شمارش اعداد بعد از 9، 11 را بشمارید و ده را حذف کنید خدا را نادیده گرفته اید یا اینکه خدا را به مبارزه طلبیده اید. 11 یک پله بالاتر از خداست ودر معنی شناسی اعداد تحدی معنی می شود.

از طرف دیگر وضعیت اجرام آسمانی در زمان های خاص است که تاثیری متفاوت بر اتفاقات زمین می گذارد. هر چرخش خورشید 11 سال طول می کشد و آخرین حد اکثر خورشیدی در سال 2001-2000 رخ داد. سال حادثه! یازده سال بعد سال 2012 است که آنها برای برنامه های خود پیش بینی کرده اند! اما 11 سال قبل از سال 2001 سخنرانی بوش پدر در مورد نظم توین جهانی ایراد و 11 سال بعد به آن جامه عمل پوشانده شد. به یاد دارید که بوش پسر با تقلب در امریکا روی کار آمد. شاید بدلیل اینکه این قبیل مناسک را هر کسی نباید انجام می داد.

 جالب اینکه بوش پسر نوه همان الستر کراولی است که "کتاب قانون" را نوشته بود. کتابی که به بنیان شیطان پرستی نوین معروف شد. نکته اینکه وی ادعا کرده بود کتاب را در حالیکه در هرم گیزا تسخیر شده بود از گفته های موجودی بنام "آیواز" نوشته است. وی در کتاب بارها از نمادستاره هفت پر استفاده کرده که در عبری به 77 ودر یونان به خدای مزرعه "پن" اطلاق می شود.

همانند همه مراسم دینی این یکی هم احتیاج به اوراد و اذکار داشت: کتاب "بز اهلی"! کتابی که بدلیل داشتن معانی آیینی و مناسکی برای اهدا به موجود شیطانی  "بز شاخدار" یا همان "خدای پن" ممنوع اعلام شد. همان کتابی بود که همزمان با وقوع حادثه در کلاس درسی که جرج بوش برای بازدید از آن رفته بود همسرایی می شد!‌ آن کتاب خاص و نه هیچ کتاب درسی در یک کلاس درس!

احتمالا می دانید که شیطان پرست ها از نماد های معکوس استفاده می کنند مثل ستاره و صلیب وارونه. به فیلم ها و تصاویری که از بوش در لحظه اصابت هواپیماها به برجها گرفته شده دقت کنید. کتاب در دست نوه الستر کراولی وارونه است! هیچ چیز تصادفی وجود ندارد.

در فیلم جادوگر شهر اوز هم که در سال ۱۹۷۸ تولید شد وقتی دروازه شهر باز می شود اول تصویر سه هرم است. پشت آن کره ای که مردم شهر با حالتی مناسک گونه به دور آن  همانند کعبه می چرخند. و در دو سوی آن برجهای تجارت جهانی را می بینیم. و در میان برج ها نام oz، نماد "پن" و "آیواز"...

  • محمد صادق حاج صمدی