بی عنوان

چنین گفت موبد که مرده بنام به از زنده دشمن بدو شادکام

بی عنوان

چنین گفت موبد که مرده بنام به از زنده دشمن بدو شادکام

بی عنوان


۳ مطلب با موضوع «سبک زندگی» ثبت شده است

  • ۱
  • ۰

آیفون

دوستی داشتم که از مدافعین حرم بود!‌ یعنی خدا این توفیق را به او داده بود که برود حد اقل یکبار سوریه که تفنگ بدست بگیرد برای اسلام. یعنی حاضر بود بمیرد در این راه لکن حاضر نبود یک موبایل یا لبتاپ غیر از آیفون بخرد!

آیفون ایرانی ها را تحریم میکند! بعد یکسری ایرانی ها مثل همین بنده خدا میروند به زور پول میدهند و توی صف می ایستند که آیفون بخرند!

خفت و حقارت و ذلت از این بیشتر؟!؟

وقتی امام امت میگوید من بخاطر مساله فرهنگ شبها از خواب میپرم همین را میگوید که جوان حزب اللهی پای کار از خود گذشته ی از جان گذشتنه هنوز فرهنگ زندگی اش درست نشده انقدر که همین یک نکته ساده را بفهمد... اصلا تولید ملی به درک! (من هیچوقت نمیگویم کسی برود جی ال ایکس بخرد خودم هم ندارم!) تو چطور میتوانی این همه ذلت و خفت را تحمل کنی!!؟

  • محمد صادق حاج صمدی
  • ۲
  • ۰

اگرچه سال حمایت از تولید ملی به ظاهر به پایان رسیده؛ اما تولید ملی و نیاز حمایت از آن همچنان پا برجاست. و بدیهی است که مقدمه حماسه اقتصادی همین مسئله تولید ملی باشد. مسئله ای که در سال گذشته همچون آزمونی همگانی که همه مردم کشور در آن شرکت داشتند؛ برگزار شد که نتیجه آن شامل همه می شود و لطیف اینکه هر کس خود به تنهایی می داند که در آن سر بلند و یا مردود شده است.

در شرایطی که خرید مواردی نظیر دارو هم اگر موجب وابستگی به دولتهای کافر شود؛ مظان شبهه مراجع تقلید است و مواردی که موجب صدمه اقتصادی به بازار مسلمین شوند حرام قطعی و عینی اند و امام فرمود تجار این چنینی کمک کار به هدم احکام اند؛ حکم خوردنی ها و پوشیدنی های خارجی اظهر من الشمس است و در باب کالاهای مصرفی هیچ توجیهی باقی نمی ماند. جالب اینکه قسمت اعظمی از واردات محصولات خارجی به  کشور، شامل همین نیاز های کاذب می شود و سهم مواردی که توجیهات منطقی تر درباره آنها بیان می شود بسیار کم تر از حجم لوازم آرایشی و تجملاتی است! اگرچه درباره واردات همین موارد به ظاهر مهم تر نیز نظایر تاریخی متعددی در کشور های صنعتی شده‌ی امروز مثل آمریکا، ژاپن، آلمان، چین و هند وجود دارد که در برهه های مشخصی از تاریخ، دروازه های واردات از کشور های دیگر را _ جز در موارد بسیار محدود_ به کشور خود بستند و در آینده درباره آنها صحبت خواهد شد؛ توجه نگارنده در این گفتار به خوردنی ها و پوشیدنی ها معطوف است.

  • محمد صادق حاج صمدی
  • ۱
  • ۰

رساله امام خمینی

مساله 2831

اگر در روابط تجاری با اجانب خوف آن باست که به بازار مسلمین صدمه اقتصادی وارد شود و موجب اسارت تجاری و اقتصادی شود؛ واجب است قطع اینگونه روابط و حرام است این نحو تجارت.


مساله 2834

روابط تجاری و سیاسی با بعض دول که آلت دست دول بزرگ جائر هستند از قبیل دولت اسرائیل جائز نیست و بر مسلمانان لازم است که به هر نحو ممکن است با این نحو روابط مخالفت کنند و و بازرگانانی که با اسرائیل و عمال اسرائیل روابط تجاری دارند خائن به اسلام و مسلمانان و کمک کار به هدم احکام هستند و بر مسلمانان لازم است با این خیاننتکاران چه دولت ها و چه تجار قطع رابطه کنند و آنها را ملزم کنند به توبه و ترک روابط با این نحو دولت ها.

 

مساله 1355 رساله استفتائات رهبری

خرید و فروش کالاهای آمریکایی چه حکمی دارد و آیا این حکم شامل همه کشورهای غربی مثل فرانسه وانگلستان هم می شود؟ و آیا این حکم مخصوص ایران است یا در همه کشور ها جاری است؟
پاسخ:

اگر خرید کالاهای وارداتی از کشور های غیر اسلامی و استفاده از آنها موجب تقویت دولت های کافر و استعمارگر که دشمن اسلام و مسلمین هستند شود و یا قدرت مالی آنها را برای هجوم به سرزمین های اسلامی یا مسلمین در سرتاسر عالم تقویت نماید واجب است که مسلمانان از خرید و بکارگیری و استفاده از آنها اجتناب کنند بدون اینکه فرقی بین کالایی با کالای دیگر و دولتی با دولت دیگر از دولتهای کافری که دشمن اسلام و مسلمین هستند وجود داشته باشد و این حکم اختصاص به مسلمانان ایران ندارد.

  • محمد صادق حاج صمدی